ביטוח שותפים- איך עושים את זה?
הקמת עסק מצליח בשותפות עם אדם אחד או קבוצה של אנשים אינו דבר של מה בכך, למרות זאת יותר ויותר אנשים מבינים
כי הקמת עסק עם שותפים בעלי תכונות משלימות הינו בסיס איתן להצלחת העסק.
 
בשנים האחרונות מתרבים המיזוגים בין עסקים שונים, שותפויות רבות נוצרות לאחר שנים רבות של עשייה לבד, מצד שני
שכירים רבים נוטשים את מקום עבודתם למען עשייה לביתם יחד עם חבר או עמית למקום העבודה הקודם. לכן ביטוח שותפים
הופך לעניין מאוד שכיח ומתומחר בתוך העסק.
 
החלק הראשון בהקמת השותפות תהיה חלוקת סמכויות והתמחות, רב האנשים פונים לקבל ייעוץ מעורך דין אשר מתמחה
בהקמת עסקים ושותפויות, ועורכים חוזה.
 
חוזה שותפות חייב לכלול בתוכו "תרופות" למקרה של פירוק השותפות, אחד המקרים החשובים ביותר , הגדרת המצב במקרה
של מוות או נכות של אחד השותפים.
 
מה אומר החוק?
על פי סיף 42 בפקודת השותפויות (נוסח חדש) התשל"ה 1975 , במקרה מוות של אחד השותפים, או שאחד השותפים הוכרז
כפושט רגל, תפורק השותפות, אלא אם נקבע אחרת בהסכם השותפות!
 
לכן במקרה של מוות של אחד השותפים, עלולים להתרחש אחד מהמקרים הבאים: 
  • כניסת יורשי השותף הנפטר לתוך השותפות. דבר אשר אינו חייב להיות מקובל ובריא לעסק על ידי יתר השותפים.
  • כניסת שותף חדש אשר ירכוש את חלקו של השותף שנפטר מיורשי הנפטר, בכדי לממש את החלק של הנפטר בשותפות.
    דבר אשר אינו בהכרח מקובל על יתר השותפים, ליורשים לא צריך להיות אכפת מי הקונה או הבעיות שנוצרו בעסק
    כתוצאה מהכנסת שותף לא מתאים.
  • פירוק השותפות ומכירת הנכסים, ולאחר מכן חלוקה בין השותפים והיורשים.
  • קניית חלקו של הנפטר על ידי יתר השותפים.
האפשרות האחרונה ,הנה האפשרות הרצויה ביותר מבין התרחישים שלעייל, ולמען כך נועד ביטוח השותפים.
 
כיצד עורכים ביטוח שותפים?
השלב הראשון, קביעת הנחיות ברורות בהסכם השותפות אשר יבטיחו את זכויות היורשים מצד אחד, ויבטיחו העברה חלקה של
המניות בשותפות ליתר השותפים ללא בעיות ותקלות, את ההסכם רצוי לעגן גם בתקנון החברה!
 
צריך לוודא כי בהסכם יכללו תרחישים אשר נובעים ממקרה מוות מוקדם של אחד השותפים, נכות מקצועית, נכות רגילה
בשיעור של 100% , ופרישה.
 
השלב השני, רכישת פוליסה ביטוח חיים עבור כל אחד מהשותפים, כאשר השותף יהיה המבוטח והמוטב יהיה היורשים, בעל
הפוליסה יכול להיות השותפות או השותף, אין חשיבות למי בעל הפוליסה מאחר וההוצאה בגין ביטוח השותפים איננה הוצאה
מוכרת במס.
 
סכום הביטוח ישקף את חלקו של השותף בשותפות או לפחות חלק ניכר ממנו. רצוי לעדכן את סכומי הביטוח אחת לשנה במקרה
של גידול בשווי השותפות או שינוי בשווי חלקו של כל שותף. רצוי שפרמיות הביטוח ישולמו מחשבון השותפות לצורך מעקב ופיקוח
שהפרמיות משולמות והביטוח בתוקף.
תפנית בניית אתרים