חלק מקולקטיב או בביטוח מנהלים?
 
החל משנת 2004 תוקנו מספר סעיפים בפקודת מס הכנסה,אשר משפיעים בצורה ישירה על המיסוי שנשלם מתוך קצבת האובדן כושר עבודה.
 
פיצוי של אובדן כושר עבודה אשר משולם מתוך ביטוח מנהלים או תוכנית אשר מוכרת כקופת גמל, יחשב כ "הכנסה מיגיע אישית".
פיצוי של אובדן כושר עבודה אשר משולם התוך ביטוח קולקטיבי ייראו אותו כהכנסה "שלא מיגיע אישית".
 
שיעור המס בגין הכנסה שמיגיע אישית הינו לוח הניכויים הרגיל, בעוד שהכנסה שלא מיגיע אישית ישולם מס בגובה של 30% החל מהשקל הראשון ואז בהתאם למדרגות 43% 
 
מי שפרש מעבודתו כתוצאה מנכות קבועה של 75%, רואים אותו כמי שהיגיע לגיל פרישה, ולכן זכאי לפטור של 35% מהפיצוי ,במידה והפיצוי נחשב מיגיעה אישית הפטור יהייה כפוף לתקר של 7000 ש"ח (זאת אומרת פטור מקסימאלי 35% * 7000 ש"ח = 2,450 ש"ח ). (סעיף 9א לפקודה).
מי שפרש מעבודתו מאותה סיבה, והפיצוי נחשב שלא מיגיע אישית יקבל פטור של 35% ללא תקרה.(סעיף 9ב) .
 
בכל מקרה של שאלה מה יותר טוב? ומה עדיף? לשני הצדדים חסרונות במקרה של אובדן כושר עבוד זמני או נכות זמנית של 100%.
החישוב לכדאיות הינו אינדיבידואלי ומשתנה מאדם לאדם. רצוי לקבל ייעוץ אישי.
 
תפנית בניית אתרים