האוצר ביטל את העיוות בהבחנה בין סוגי הקצבאות לאובדן כושר עבודה
כאמור לפני שנתיים, קבע האוצר כי אדם אשר מקבל פיצוי חודשי במקרה של אובדן כושר עבודה מחברת ביטוח, ימוסה הפיצוי החודשי בהתאם לסוג הפוליסה שברשותו, במידה והביטוח היה חלק מפוליסה שמוכרת כקופת גמל (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או תגמולים לעצמאיים) המיסוי יחשב כהכנסה מיגיעה אישית, במידה והפוליסה נרכשה באופן פרטי כפוליסת פרט, המיסוי יהיה כהכנסה שאינה מיגיעה אישית (30% מהשקל הראשון ועולה לפי מדרגות המס הרגילות, ללא התחשבות בנקודות זיכוי והטבות נוספות).
 
העיוות פגע בבעלי הכנסה נמוכה שרכשו לעצמם ביטוח אובדן כושר עבודה באופן פרטי, ויצר יתרון לבעלי הכנסות גבוהות.
 
החלטת האוצר תכול רטרואקטיבית לתאריך יצירת העיוות 1.2005. אנשים שקיבלו קצבת אובדן כושר עבודה בתקופה הנ"ל ומוסו לפי הכנסה שלא מידיעה אישית, מוזמנים להגיש בקשות להחזר מס שנוכה ביתר , באם נוכה.
תפנית בניית אתרים