שוכר דירה?משכיר דירה? איך להגן על עצמך? הדרך הזולה והבטוחה- מאת רני ברוכשטיין
בחתימת חוזה שכירות של דירה או בית, אתה השוכר לוקח על עצמך אחריות לדאוג לנכס של המשכיר.
אתה המשכיר לוקח אחריות לדאוג שהמשכיר יקבל נכס במצב טוב שיאפשר חיים נוחים לשוכר.
האחריות להחזיר את הנכס לבעליו בתום חוזה השכירות במצב תקין לפחות כמו שקיבלנו אותו.
והאחריות של המשכיר לתת תמורה נאותה לכספו של השוכר, דורש ממכם לרכוש ביטוח מתאים.
 
במרבית חוזי השכירות שמסתובבים בחוץ, עניין הביטוח אינו מנוסח בצורה מספקת. דבר אשר עלול
לגרום לעוגמת נפש ונזק כספי די כבד על השוכר והמשכיר (שניהם ביחד וכל אחד לחוד). על מנת למנוע
מצב של נזק לשוכר ולמשכיר צריך לנקוט את הפעולות הבאות:
 
 
השוכר
השוכר יבטח את הנכס בביטוח מבנה מסוג אש (ללא נזקי רעידת אדמה ונזקי צנרת). סכום הביטוח למבנה
יהיה בשווי של לא פחות מ- 900 $ למ"ר (ז"א דירה בגודל של 100 מ"ר תבוטח בסכום ביטוח של
400,000 ₪ ). הפוליסה תכלול ביטוח צד שלישי בסכום ביטוח של 1 מליון ₪ למקרה ולתקופה לפחות.
הפוליסה תכלול הרחבה לעובדי משק בית "חבות מעבידים" עבור עוזרת בית ו\או מטפלת. הפוליסה
תכלול סעיף "ויתור זכות שיבוב* כנגד המשכיר". בביטוח צד שלישי יש להוסיף את שם המשכיר לצורך
"אחריות צולבת" הפוליסה תכלול סעיף בגין "אובדן שכר דירה" בסכום ביטוח של 12 חודשי שכירות.
 
 
המשכיר 
המשכיר יבטח את הנכס בביטוח אש כולל נזקי רעידת אדמה ונזקי צנרת (בדירות ישנות מומלץ להרחיב את
הביטוח לשרברב פרטי ולא שרברב של חברת הביטוח). סכום הביטוח למבנה יהיה בשווי של לא פחות
מ- 900 $ למ"ר (ז"א דירה בגודל של 100 מ"ר תבוטח בסכום ביטוח של 400,000 ₪ ). הפוליסה תכלול
ביטוח צד שלישי בסכום ביטוח של 1 מליון ₪ למקרה ולתקופה לפחות. הפוליסה תכלול סעיף "ויתור זכות
שיבוב* כנגד השוכר". בביטוח צד שלישי יש להוסיף את שם השוכר לצורך "אחריות צולבת" הפוליסה תכלול
סעיף בגין "אובדן שכר דירה" בסכום ביטוח של 12 חודשי שכירות.
 
אפשרות נוספת היא רכישת פוליסת ביטוח משותפת של השוכר והמשכיר אשר תכיל את כל הסעיפים המופיעים
למעלה, יש לבקש מסוכן הביטוח לחלק את הפרמיה בין השוכר והמשכיר. וכן, להחליט בחוזה השכירות מי, מתי
ובאילו מקרים משלם את ההשתתפות העצמית במקרה של נזק.
 
על ידי רכישת פוליסה אשר כוללת את הסעיפים וההרחבות, אתם מגנים על עצמכם ומבטיחים לעצמכם פיתרון
והגנה במקרה של נזק, כל אחת מהפוליסות הן של השוכר והן של המשכיר אינן פוליסות יקרות (פוליסה של
השוכר נחשבת לזולה מאוד), מרבית ההרחבות שצויינו ניתנות בחינם על ידי חברות הביטוח או על ידי תשלום סימלי.
תפנית בניית אתרים