השתלת איברים - איך זה עובד?
במרבית פוליסות הביטוח הכיסוי להשתלה הינו עבור האיברים הבאים: לב, כבד, כליות, ריאות, לבלב והשתלת מח עצם . בחלק מהפוליסות קיים גם כיסוי להשתלת מעי ותאי אב. השתלת קרנית תכוסה מסגרת פרק ניתוחים ולא בפרק ההשתלות.
כיצד מקבלים אישור להשתלה?
רוב חברות הביטוח מסתפקות במכתב מרופא מומחה בתחום. בשונה מקופות החולים שם נדרשת הוכחה לסכנה במצב חיים!
 
כמה כסף נקבל להשתלה?
במרבית הפוליסות הסכום המרבי איננו מוגבל, אנו ממליצים לשים לב האם יש הגבלה לסכום במידה וההשתלה אינה מבוצעת באמצעות ספק שבהסכם עם חברת הביטוח. בקופות החולים, הסכומים מוגבלים בתקרה נמוכה מאוד .
 
אפשרות לביצוע השתלה שלא דרך המבטח:
בחלק מחברות הביטוח קיים מסלול לפיצוי של עד כ- 50,000 $ ,לפיצוי במקרה של השתלה שבוצעה שלא דרך חברת הביטוח (מיועד בעיקר להשתלות כליה בתורכיה ובמזרח אירופה) , אופציה ממומשת היום יותר מבעבר, חשוב לבדוק שמסלול זה קיים בפוליסה.
 
השתלת תאי אב:
תאי אב הם "אבני הבניין של הגוף", תאי אב מהווים תחליף מצוין למח עצם בעיקר בגלל הקושי הקיים באיתור תורם מתאים להשתלת מח עצם. רק חלק מהפוליסות מכסות השתלת תאי אב. רצוי לוודא כי פוליסת הביטוח כוללת את האפשרות להשתלת תאי אב, ולא מוגבלת בהשתלה עצמית.
 
מלווה לחו"ל בעת השתלה:
אדם שיוצא להשתלה בחו"ל נזקק לסיוע מקצועי כגון אחות או בן משפחה.
כל הפוליסות הקיימות מכסות כיסוי למלווה, ולמקרים מסוימים אף שני מלווים.
הכיסוי הכספי למקרה איננו גבוה במיוחד אבל חשוב מאוד מבחינה מוראלית.
 
פיצוי חודשי לאחר השתלה:
משך זמן ההחלמה של אדם שעובר השתלה איננו קצר ,ויכול להיות גם ארוך מאוד. במרבית הפוליסות קיים פיצוי כספי לתקופה של עד 24 חודשים. חלק מחברות הביטוח מתנות את קבלת הפיצוי בביצוע ההשלה בחו"ל , רצוי לשים לב לסעיף זה.
 
תפנית בניית אתרים