אבדן כושר עבודה/נכות בקרן פנסיה
הרעיון והכוונה דומה לביטוח אובדן כושר עבודה של חברת ביטוח  בל בעייתי יותר, מכיוון שהמבחן הינו עפ"י הגדרת נכות ולא הגדרת אבדן כושר עבודה מקצועי. גובה הקצבה נגזר כאחוז מקצבת הזקנה לה זכאי העובד אך לא יותר מ - % 75 מהשכר (בעייתי מאוד לעובדים מעל גיל 30, הן בהצטרפות והן בעת גידולי שכר לאורך השנים). יש אפשרות לשיפור כאשר ההסדר בקרן פנסיה נעשה כחלק מפוליסה משולבת בחברת ביטוח.ראה מטריה ביטוחית .  
 
תפנית בניית אתרים