אבנר – איגוד ביטוח נפגעי רכב בע"מ
 חברה בבעלות חברות הביטוח בישראל העוסקות בביטוח רכב חובה. אבנר משתתפת בכל פוליסת ביטוח חובה בישראל יחד עם ביטוח החובה המטפלת בעצמה בתביעות גדולות ומנחה את החברות בכל הקשור בטיפול בביטוח החובה. נכון לכתיבת שורות אלה, נידונים אחוזי בעלותה של אבנר, בפוליסות לביטוח חובה בישראל. החל משנת 2000  הולך ופוחת אחוז ההשתתפות של אבנר בביטוח החובה ויתר הפרמיות והסיכון מועבר באופן ישיר לחברת הביטוח המבטחת עד למצב של  100% בשנת 2005 אבנר אינה משתתפת יותר בביטוח החובה .
 
תפנית בניית אתרים