אג"ח מיועדות
אג"ח לא סחירות עם תשואה מובטחת שהממשלה הנפיקה ומנפיקה לחברות ביטוח וקרנות פנסיה עפ"י הסכמות. בעבר היו גם אג"ח מיועדות לקופ"ג בנקאיות, כאשר לחברות הביטוח הופסקה הנפקת האג"ח המיועדות בשנים 89 – 91 ( מ – 92 הופסקה לחלוטין הנפקת האג"ח המיועדות לחב' הביטוח) ולקרנות הפנסיה היה שינוי בגובה הריבית המובטחת ותכולתה בעקבות הסדר הפנסיה החדש 1995 (ינואר –אפריל ואילך), שתוצאות שכיום עומדת תשואת האג"ח על שיעור שנתי אפקטיבי של % 5.05 על % 70 מהכספים (התשואה לקרנות, לא לעמיתים).
 
תפנית בניית אתרים