אבדן שלם להלכה
בביטוח רכב, באם שמאי מוסמך יקבע כי שעור הנזק שנגרם לרכב הוא שני שלישים משווי הרכב ראשי המבטח לפצות את המבוטח כאילו היה אובדן שלם.
 
תפנית בניית אתרים