אחריות צולבת
אחריות של שני מבוטחים לפחות , זה כלפי זה.נהוג להוסיף סעיף זה בביטוח צד שילישי ,בעיקר במקרים של שוכר ומשכיר. 
 
תפנית בניית אתרים