איזון אקטוארי (בקרנות פנסיה)
כמו בכל מאזן חשבונאי לקרנות הפנסיה יש מאזן של התחייבויות (לעמיתים) מול נכסים. השאיפה הינה למצב של איזון (ואפילו עודף) אקטוארי . הסיבה העיקרית לרפורמה בקרנות הפנסיה ב - 1995 הייתה הגירעון האקטוארי של הקרנות ה"ותיקות" שמשמעותו שקרן עם גירעון אינה יכולה בטווח זמן מסוים לעמוד בהתחייבותה לעמיתיה. בשנת 2004 בוצע שינוי כל התקנונים של קרנות הפנסיה החדשות כתוצאה מחוסר איזון אקטוארי ושינוי צורת החישוב לפנסיה צוברת.
 
תפנית בניית אתרים