איחור בהגשת תביעה
הודעה שלא הוגשה מיד עם קרות האירוע שיש בו, כדי לשמש עילה לתביעה. הפוליסה בדרך כלל מגבילה את הזמן שבו אפשר להגיש תביעה.
 
תפנית בניית אתרים