אבדן כושר עבודה בפוליסת ביטוח
זה המצב בו עובד זכאי לקבל קצבת אבדן כושר עבודה מחברת ביטוח (עקב פגיעה ואי יכולת לעבוד טרם הגעה לפרישה), תוך ובכפוף לסוג ותנאי הכיסוי הביטוחי שנרכש בפוליסה בעת ההצטרפות לביטוח.קיימים סוגי שונים של ביטוח אובדן כושר עבודה ,ההבדלים ביניהם ,הגדרת העיסוק: כל עיסוק, מקצועי, עיסוקי.ומהיא תקופת ההמתנה לתשלום  (7 ימים, 14 ימים, 90 ימים ו - 180 ימים)  כאשר בעת קרות המקרה זכאי העובד הן לקצבה חודשית בשיעור של עד כ – % 75 מהשכר וגם פטור מתשלום הפרמיות השוטפות (עד חזרתו לעבודה או הגעתו לגיל הפרישה).
 
 
תפנית בניית אתרים