ביטוח חסר
ידוע גם כ- תת ביטוח - מצב בו סכום הביטוח ביום קרות הביטוח קטן משווי הרכוש המבוטח. במקרה כזה, יפוצה המבוטח, בקרות נזק רק בחלק היחסי של הנזק, בין היחס שבין הסכום הביטוח שהיה מבוטח בפוליסה לסך כל הערך של הרכוש כפי שהיה צריך להיות מבוטח.
 
תפנית בניית אתרים