ביטוח יתר
מצב בו סכום הביטוח ביום קרות מקרה הביטוח גדול משווי הרכוש המבוטח. במקרה כזה יפוצה הלקוח בקרות נזק לפי ערך הרכוש ולא סכום ולא לפי סכום הביטוח.
 
תפנית בניית אתרים