ביטוח כפל
מצב בו נכס ומבוטח ביותר מאשר בפוליסת ביטוח אחת על מלא ערכו של הנכס בכל ביטוח. במקרה ביטוח רשאי המבוטח לתבוע כל אחת מהפוליסות או כולן גם יחד ובתנאי שהפיצוי הכולל לא יעלה על גובה הנזק והחברות מבטחות יתחלקו ביניהן בסכום הפיצוי לפי חוק חוזה ביטוח.
 
תפנית בניית אתרים