ביטוח מנהלים
הסדר לעובד שכיר הנעשה במסגרת חברת ביטוח ומבוסס על הפרשות מעביד ועובד עפ"י כללים שנקבעו בתקנות מס הכנסה, כולל מענה לפרישה ואו פטירה ו/או אובדן כושר עבודה עפ"י כללים שנקבעים בעת ההצטרפות. ההסדר יכול להיערך בשילוב קרן פנסיה וקופ"ג ויכול להיות מבוסס על מספר פוליסות. יתרונו גמישותו ודורש תחזוקה מתמדת (בעיקר מאז שנת 2000) . מהווה מוצר משלים לקרן פנסיה ולא מוצר מתחרה.
 
תפנית בניית אתרים