ביטוח מקיף
פוליסה לביטוח רכוש , המכסה נזק כתוצאה ממספר סיכונים שונים. לדוגמא : ביטוח מקיף לרכב מכסה אובדן או נזק לרכב המבוטח הנגרמים מסיכונים מוגדרים כגון: אש, גניבה, תאונה, אחריות כלפי צד ג' וכן סיכונים נוספים כמוגדר בפוליסה ובמפרט.
 
תפנית בניית אתרים