ביטוח משנה
הסכמים בין חברות ביטוח לחברות ביטוח אחרות לחלוקת הסיכון במקרה של נזק, במקביל מתחלקות החברות בפרמיות לפי אחוז חלוקת הסיכון.
 
תפנית בניית אתרים