ביטוח
העברת הסיכון לגוף אחר ,במקרה של נזק אשר כלול בחוזה (פוליסה) ישלם הגוף שלוקח את הסיכון לנפגע. לפי חוק חוזה הביטוח 1981 ,לא יכול אדם להרוויח מביטוח והכוונה היא להחזיר אדם למצבו הקודם ,שניות לפני קרות מקרה הביטוח(הנזק).
 
 
תפנית בניית אתרים