גבול האחריות
הסכום המרבי אותו תשלם חברת הביטוח לניזוק בגין סעיף המכוסה בפוליסה. הסכום חייב להיות נקוב ברשימה עבור כל סעיף ומהווה רכיב בחישוב הפרמיה.
 
תפנית בניית אתרים