גורם הפוליסה
כינוי לסכום קבוע המתוסף לפרמיה של פוליסה, ללא קשר לגובה הפרמיה או סכום הביטוח בעבור ביטוחים חדשים, קיים בעיקר בביטוח חיים.
 
תפנית בניית אתרים