דמי ניהול
תשלום המשולם להנהלת קופת הגמל(או קרנות פנסיה או ביטוחי מנהלים או קרנות נאמנות) עבור ניהול תיק השקעות של העמיתים וניהול זכויותיהם. שיעור דמי הניהול המותר לניכוי לקופה לא יעלה על זה שאושר לקופה על ידי נציב מס הכנסה במסגרת התקנון שלה. דמי הניהול נגבים בתשלומים חודשיים רצופים, ושיעורם החודשי לא יעלה על החלק ה-12 של דמי גובה דמי הניהול כפי שנקבע בתקנון הקופה או 2%, הנמוך בין השניים.
 
תפנית בניית אתרים