החזר הוצאות
תשלום סכום כסף כתגמולי ביטוח בשל אירוע נזק או אובדן שניתן לו כיסוי על פי הפוליסה.
 
תפנית בניית אתרים