הטבות מס
המפקידים בקופות הגמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות נהנים מהטבוה במס הכנסה, שמתבטאת בהקטנת התשלומים שהם חייבים לשלם למס הכנסה. 
 
תפנית בניית אתרים