הכנסה מזכה
ההכנסה המצטברת השנתית המירבית, שבעדה ניתנות הטבות במס הכנסה. הסכום שבתקרת ה"הכנסה המזכה" מתעדכן מדי שנה על ידי נציבות מס הכנסה.
 
תפנית בניית אתרים