הלוואה על פוליסה
הלוואה הניתנת על פוליסה בביטוח חיים שקיים בהם ערך פדיון וזאת עפ"י תנאי הפוליסה.
 
תפנית בניית אתרים