הנחה/תוספת בגין מצב תביעות עבר – בונוס מאלוס
ניתנת למבוטח שבוטח בביטוח מקיף ולא הגיש תביעת רכוש כנגד חברת הביטוח הקודמת או לחלופין תוספת לפרמיה הנדרשת ממבוטח שהגיש תביעה. ההנחה גדלה בכל שנה בה לא הוגשה תביעה וקטנה בגין כל תביעה. חישוב בגין 3 שנים.
 
תפנית בניית אתרים