העדר תביעות
מקובל בעיקר בביטוח רכב ומשמעותו אי-הגשה של תביעות למבטח בידי המבוטח אם משום שלא אירע נזק ואם מסיבה אחרת. ברכב בדרך כלל החברה מבקשת אישור על שלוש השנים האחרונות ולפיו יקבעו אחוזי ההנחות בהתאם.
 
תפנית בניית אתרים