הערכת נזק
קביעה של שיעור הנזק, ההערכה נעשית, בדרך – כלל, בידי שמאי מומחה, המומחה בביטוח לאותו ענף שבו אירע הנזק.
 
תפנית בניית אתרים