הצהרת בריאות
הצהרה שמגיש אדם המעוניין לבטח את חייו בביטוח חיים, בדבר מצב בריאותו הנוכחי ובעבר.
 
תפנית בניית אתרים