הצעת ביטוח
טופס בצורת שאלון שבו המועמד לביטוח מוסר למבטחים, את תיאור הסיכון שהוא מציע לבטחו.
 
תפנית בניית אתרים