השבה לקדמות ("כינון")
לאחר תשלום תביעה בביטוח רכוש לתיקון הנזק, סכום הביטוח קטן בגובה הפיצוי שקיבל המבוטח בגין הנזק,על מנת לא להיות במצב של ביטוח חסר יש לרכוש ביטוח מחדש על הסכום ששולם ,כדי להחזיר את הפוליסה למצב לפני הנזק. כדי להבין מושג זה יש להתייחס לפוליסת הביטוח כמעין צ'ק על תנאי הנמצא בחברת הביטוח, כלומר שכל תשלום תביעה כמוהו כפירעון הצ'ק או חלק יחסי ממנו, אותו משיבים לקדמות. 
לדוגמא : נכס שבוטח בסך 100,000 ₪ ונזקו נאמד ב – 50,000 ₪ , לאחר תשלום התביעה נותר בידי חברת הביטוח סך של 50,000 ₪ אך הנכס חזר לשווי הריאלי 100,000 ₪ , כלומר המבוטח יידרש לשלם פרמיית השלמה עבור 50,000 ₪ וזאת על מנת להימנע מביטוח חסר (לרוב יקזז סכום זה מסך התביעה אוטומטית).
 
תפנית בניית אתרים