השבה לקדמות (החזרה לתוקף)
החזרת דבר למצב שהיה בו סמוך לפני קרות הנזק, השבה לקדמות אפשר שתהיה בנוגע לרכוש המבוטח, ובנוגע לסכום הביטוח.
 
תפנית בניית אתרים