השתתפות עצמית
סכום או שעור שבו נושא המבוטח מכל נזק או אירוע בסיכון מבוטח.
 
תפנית בניית אתרים