התיישנות
הגבלת התקופה בה ניתן להגיש תביעה על פי תנאי הפוליסה. בנזקי רכוש קובע חוק חוזה ביטוח תקופת התיישנות של 3 שנים , ובנזקי גוף 7 שנים. לביטוחי אחריות וחבויות תקופות התיישנות ארוכות יותר.
 
תפנית בניית אתרים