זיכוי על פי סעיף 45 א' לפקודת מס הכנסה
החזר מס בשיעור של 25% מהסכום המופקד בקופת הגמל או ביטוח מנהלים. 
סכום ההפקדה לצורך קבלת הזיכוי מוגבל בתקרה שאינה עולה על 7% מההכנסה המזכה.לדוגמא, אדם המשתכר שכר חודשי של 7,000 שקל, ומפריש 7% שהם 490 שקל לקופת תגמולים - מקבל החזר כספי ממס הכנסה של 122.5 שקל החזר חודשי.
 
תפנית בניית אתרים