זיקת ביטוח
קשר כלכלי בין בעל פוליסה לבין הנכס המבוטח המצדיק עריכת פוליסת ביטוח, ניתן לבטח בביטוחים מסוימים רק נכס שלגביו יש לבעל בפוליסה זיקת ביטוח. זיקת ביטוח קיימת גם בין בני זוג עובד ומעביד וכדומה.
 
תפנית בניית אתרים