חתם
האיש שממונה מטעם המבטח על פעולות החיתום, תפקידו של החתם הןא לשקול אם לקבל את הביטוח, באילו תנאים ובאיזו פרמיה, ואם לדחותו.
 
תפנית בניית אתרים