חבות הוכחה
חובתו של המבוטח להציג בפני חברת הביטוח, כל שיידרש, וזאת על מנת להוכיח, כי אכן נגרם לו נזק, וכי עמד בתנאי הפוליסה.
 
תפנית בניית אתרים