חדש תמורת ישן
רכב מבוטח לפי ערך השוק, לפי מחירון לוי יצחק, כידוע, מרגע שגלגלי רכבך החדש נגעו בכביש, הוא מאבד אחוזים מערכו, ובמקרה של תביעה יתקבל ערך רכבך כמשומש, גם אם ארע מס' ימים לאחר הקנייה, כפתרון ניתן לרכוש עבור רכב חדש סעיף הנקרא חדש תמורת ישן. המאפשר במגבלות מסויימות רכישת רכב חדש במקרה של אובדן מוחלט או גניבה.
 
תפנית בניית אתרים