חוק חוזה ביטוח
חוק שהוחל שנת 1981 הבא להסדיר את היחסים בין המבטח למבוטח וכן תנאים כללים בחוזה הפוליסה.
 
תפנית בניית אתרים