חישוב פנסיות נכות ושאירים בקרן פנסיה חדשה
חישוב פנסיות הנכות והשאירים נעשה על ידי הכפלת השכר הקובע לנכות ושאירים, כהגדרתו בתקנון הקרן (ממוצע של מספר חודשי ביטוח) בשיעור הכיסוי הביטוחי לנכות או שאירים, לפיהעניין.
 
תפנית בניית אתרים