חיתום
תהליך הנעשה בחברת הביטוח, כדי להגדיר ולהעריך את הסיכון הכרוך בביטוח ולקבוע בעקבות כך באם לבטח בכלל,ואת ההגנות הנדרשות (התנאים) והפרמיה. כאשר המבוטח ממלא הצעה לביטוח, מוזר ככל שישמע, הוא מציע את ביטוח הנכס לחברת הביטוח, תפקידו של החיתום הוא להחליט באם לקבלך לביטוח, רק לאחר קבלת הפוליסה המאושרת, הנך או נכסיך אכן המבוטחים.
 
 
תפנית בניית אתרים