יפוי כוח
מסמך כתוב וחתום שבאמצעותו מעביר אדם, או חברה, למשנהו את הסמכות לפעול בשמו ולחייב אותו בגבולות ובתחומים שלהם ניתן יפוי הכוח.
 
תפנית בניית אתרים