ירידת ערך
הפער, בין שווי השוק, של הרכוש המבוטח רגע לפני קרות מקרה הביטוח, לבין שוויו לאחר תיקון הנזק. ( כפי שנקבעה ע"י שמאי). פוליסת ביטוח מקיף רכב מכסה את ירידת הערך כתוצאה ממקרה ביטוח כרוך בהשתתפות עצמית נוספת הנקבעת כאחוז משווי הרכב.
 
תפנית בניית אתרים