כוח עליון
אירוע שגורמים כוחות הטבע, ללא התערבות אדם, ואי אפשר למונעו, כגון : שטפון, רעידת אדמה, סערה וכדומה.
 
תפנית בניית אתרים