לוח סילוקין
לוח המפרט את יתרות ההלוואה (בהתאם לסכום ההלוואה, ריבית, תקופה) בתום כל שנה במשך תקופת ההלוואה.
 
תפנית בניית אתרים