מבוטח-קרן פנסיה
מי שרשומה לזכותו יתרת זכאות צבורה בקרן הפנסיה ואינו פנסיונר. קיימים שני סוגי מבוטחים בקרן פנסיה:
פעיל - מפריש כספים לקרן באופן שוטף;
לא פעיל - מבוטח שהפסיק להפריש כספים לקרן.
 
תפנית בניית אתרים