מדד המחרים לצרכן
מדד המשקף את השינויים החודשיים של עליית מחירי מצרכים ושירותים המהווה "סל צריכה" של משפחה ממוצעת.
הסעיפים בסל נקבעים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מידי תקופה נוהגים לעדכן את הסל בהתאם לשינוי הצריכה באוכלוסיה ובהתאם לרמת החיים. מדד המחירים לצרכן מתפרסם כל 15 לחודש בגין החודש הקודם.
 
תפנית בניית אתרים